Záruky pro mladé

Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. vytvořil v rámci projektu Záruky pro mladé jedno nové pracovní místo na plný pracovní úvazek, tzn. 40 hodin týdně. Toto pracovní místo bylo obsazeno účastníci projektu Záruky pro mladé. Nová pracovnice se v průběhu pracovního poměru seznámí s problematikou řízení projektu a veškerými souvisejícími činnostmi. Součástí pracovní náplně je také organizace vzdělávacích aktivit včetně vyhotovení související dokumentace, evidence účastníků vzdělávacích aktivit a kompletní správa související agendy. Dále bude zapojena do činnosti související se zprostředkováním zaměstnání pro účastníky projektu, tzn. komunikace se zaměstnavateli, správa databází, tvorba příslušných dokumentů, problematika podpory de minimis a další. V neposlední řadě se tato pracovnice bude věnovat též monitoringu plnění indikátorů v rámci realizovaných projektů. Za dobu svého působení se tak seznámí s kompletní problematikou přípravy a vedení projektů.

Pracovní místo bylo vytvořeno na dobu 12 měsíců a obsazeno bylo 1. února 2017.