Predikce trhu práce - Kompas

reg.č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

KOMPAS - Predikce trhu práce.mp4

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020 – prodloužen do 31. 12. 2022

Příjemce dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“)

Partneři projektu: Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (dále jen „VÚPSV“)

Národní vzdělávací fond, o.p.s. (dále jen „NVF“)

Regionální partneři: Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. za Jihočeský kraj, Krajská hospodářská komora jižní Moravy spolek za Jihomoravský kraj, Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s. za Liberecký kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. za Moravskoslezský kraj, Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje,z.ú. za Olomoucký kraj, Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje,z.ú. za Pardubický kraj, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. za Plzeňský kraj, Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. za Středočeský kraj, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. za kraj Vysočina, Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú. za Zlínský kraj


Projekt se zabývá tvorbou udržitelného predikčního systému predikcí trhu práce ve střednědobém horizontu. Predikce jsou vytvářeny s ohledem na odvětví, profese či obory vzdělání zaměstnaných, na národní i regionální úrovni. Predikční systém využívá monitoringu zaměstnavatelů a dalších dostupných dat a informací, které jsou získávány z dlouhodobých statistických údajů a regionálními experty systému. Vytvořené predikce jsou následně verifikovány nejen expertními pracovníky projektu, ale také spolupracujícími odbornými organizacemi. Výstupy projektu jsou prezentovány především na webu, který tak představuje komplexní zdroj informací o trhu práce. Uživatelé výstupů díky tomu mohou sledovat pracovní trh a vzájemné vztahy mezi predikovanými segmenty z hlediska vymezených odvětvových, profesních či vzdělanostních skupin.

kontaktní osoba: Ing. Ivana Nožičková

nozickova@tpzpk.cz