Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje

Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje se zaměřuje na tři základní strategické směry - ekonomický rozvoj, zaměstnanost a sociální inkluzi. Jde o široké partnerství institucí a expertů s cílem vytvořit a implementovat do praxe soubor opatření/projektů na podporu zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel Pardubického kraje, inovačního potenciálu regionu se specifikací podpory vzniku a udržení nových i stávajících pracovních míst, vytváření zázemí pro lidské zdroje, podpory technického, profesního a řemeslného vzdělávání, podpory podnikání, podnikavosti a kreativity, podpory změny kvalifikace a souvisejícího vzdělávání. Cílem Paktu zaměstnanosti je v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit komplexní program na podporu zaměstnanosti Pardubického kraje a zvýšit absorpční kapacitu regionu pro zajištění jeho úspěšné realizace v období 2014 - 2020 v podobě alokovaných finančních prostředků.

Vznik

Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci teritoriálního paktu zaměstnanosti Pardubického kraje bylo podepsáno dne 14. 4. 2015 v Pardubicích.

Signatáři memoranda byli:

  • Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

  • JUDr. Martin Netolický, Ph.D., Pardubický kraj

  • Ing. Petr Klimpl, Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích

  • Ing. Jiří Doležal, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

  • Jozef Hostinský, RROS ČMKOS


Dne 20. 8. 2016 byl založen zapsaný ústav Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú., IČ: 05329175 se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. Zakladateli zapsaného ústavu jsou Pardubický kraj, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Ředitelkou zapsaného ústavu je paní Ludmila Navrátilová.

Orgány ústavu jsou pětičlenná správní rada, čtyřčlenná dozorčí rada a ředitel. Ředitel je statutárním orgánem ústavu.

V prosinci roku 2016 zahájil Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. realizaci projektu "Vzdělávání klíčem k novému zaměstnání", registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0005655. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci (tedy zaměstnatelnost) a zaměstnanost účastníků projektu prostřednictvím uceleného komplexu klíčových aktivit, které nabízí celou škálu dílčích aktivit od motivace, přes rekvalifikaci a následnou podporu pracovních míst. Hlavním partnerem projektu se stal Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích.